Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

INICIATIVA CIUTADANA EUROPEA "STOP GLIFOSAT"
Un milió de firmes per la nostra salut i la protecció de la natura
 


Desenes d'organitzacions mediambientals, socials i sindicals de tot Europa hem iniciat la recollida de firmes per a la Iniciativa Ciutadana Europea "Stop Glyphosate", que persegueix prohibir els herbicides que continguen glifosat, millorar l'avaluació dels riscos dels plaguicides i reduir l'ús de plaguicides tòxics a la Unió Europea (UE).
 
Aquestos objectius són molt importants per a la protecció de la salut humana i del medi ambient, especialment a l'Estat espanyol, que lidera el consum europeu d'aquestos tòxics.
 
El glifosat és el pesticida més utilitzat a la UE. Cada volta hi ha més evidències científiques que demostren els seus riscos per a la salut. En 2015, l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (organisme de l'Organització Mundial de la Salut) va classificar el glifosat com a "probable carcinogen en humans". També es considera que és un contaminant hormonal (és a dir, que altera el nostre sistema endocrí).
 
En 2016, la Comissió Europea va proposar reautoritzar el glifosat per 15 anys més. Gràcies a la pressió pública, els països de la UE no van donar suport a eixa iniciativa i la Comissió va decidir ajornar la decisió i esperar a una avaluació de l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques.
 
El glifosat està per tot arreu: als nostres camps i jardins, als nostres plats i als nostres cossos. A més de danyar la nostra salut, el glifosat -com d'altres herbicides d'espectre ampli- està influint en el col·lapse de biodiversitat que estem vivint.
 
Amb la teua firma farem visible l'oposició pública contra el glifosat i mantindrem la pressió sobre els estats membres de la UE a fi que voten en contra de la renovació de la llicència enguany.
 
Perquè les firmes siguen comptabilitzades en la Iniciativa Ciutadana Europea, s'han de facilitar més dades que en una petició "normal"; es tracta d'un requisit legal necessari per a validar-les.

Iniciativa Ciutadana Europea "Stop glifosat"
Firma ara!: https://stopglyphosate.org/es/
 
També es pot firmar en paper, en aquest formulari.
   
Necessitem 1.000.000 de firmes i tenim tot l'any 2017 per aconseguir-ho (fins el 25 de gener de 2018). En obtenir-les, la Comissió Europea haurà de respondre formalment a les demandes de la Iniciativa Ciutadana.
 A més de firmar, és important que reenvies aquest missatge als teus contactes i que compartisques aquesta informació en les xarxes socials.
 
 


Pots trobar més informació sobre el glifosat i, en general, sobre els contaminants hormonals (coneguts també com a disruptors endocrins) en el blog: LIBRESDECONTAMINANTESHORMONALES. WORDPRESS.COM

 

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]