Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)


Butlletí infoVERD núm. 8, monogràfic sobre Serelles

BUTLLETÍ INFORMATIU MONOGRÀFIC SOBRE LA URBANITZACIÓ DE SERELLES (ALCOI)

SERELLES: MAI MÉS!

La urbanització de Serelles, en les faldes de solana de la serra de Mariola, no només és una agressió directa sobre aquest espai protegit i el seu paisatge, sinó també una agressió al conjunt de la ciutat, amb greus conseqüències per a la qualitat de vida, la cohesió social i la sostenibilitat ambiental.

La major part del terreny que s’ha arrasat es trobava en l’àrea agrícola de la zona d’amortiment d’impactes del Parc Natural de Mariola, dins d’una Zona d’Especial Protecció de les Aus; a més, ni tan sols s’ha complit les condicions establides per la Conselleria de Medi Ambient de respectar els barrancs i les vies pecuàries.

Des del punt de vista econòmic, la falta de compradors ha conduït aquest projecte a un estrepitós fracàs, que en bona part repercutirà en el poble d’Alcoi.

Publicacions i comunicats sobre Serelles

Comunicat de premsa (19/01/2016): La recent sentència del Tribunal Suprem sobre Serelles és una prova més de l'actuació il·legal i irresponsable de l'anterior govern municipal del PP

Comunicat de premsa (27/06/2012): El Tribunal Suprem confirma les il·legalitats de la urbanització de Serelles

Comunicat de premsa (15/06/2012): El govern espanyol sanciona amb 600.000 euros l'Ajuntament d'Alcoi i Luxender per les obres de Serelles

Butlleti infoVERD n. 8 (tardor/2011): Serelles mai més! (monogràfic de 12 pàgines)

Fotografies de les jornades "Pren Serelles" organitzades per #acampadaalcoy amb la col·laboració del Centre Excursionista d'Alcoi i de La Carrasca-Ecologistes en Acció (2-4/09/2011)

Comunicat de premsa (14/03/2011): Serelles: la Confederació Hidrogràfica del Xúquer coincideix plenament amb el Tribunal Superior de Justícia

Comunicat de premsa (18/08/2010): La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia les obres de Luxender en el barranc del Cint i demana a la Conselleria de Medi Ambient que no les autoritze sense comptar amb tots els tràmits obligatoris

Comunicat de premsa (30/09/2009): El Tribunal Superior de Justícia anul·la parts essencials del Pla Parcial de la urbanització de Serelles

Comunicat de premsa (04/02/2009): La Carrasca insisteix en l’incompliment de la declaració d’impacte ambiental en la urbanització de Serelles, desmentint el regidor de Medi Ambient

Comunicat de premsa (03/02/2009): L'Ajuntament d'Alcoi admet que la urbanització de Serelles ha incomplit la declaració d'impacte ambiental

Pamflet "Serelles: urbanisme brutal amb vistes al parc natural" (abril/2007)

Comunicat de premsa (17/10/2006): L'escrit del Servei Territorial de Medi Ambient desmenteix les declaracions de Luxender. En l'escrit enviat a La Carrasca-Ecologistes en Acció, Medi Ambient confirma que una de les dos vies pecuàries afectades s'ha ocupat sense cap autorització

Comunicat de premsa (10/10/2006): Les obres d'urbanització de Serelles han ocupat il·legalment una via pecuària

infoVERD n. 0 (butlletí informatiu de La Carrasca-Ecologistes en Acció): Urbanitzar Serelles: fer Alcoi més inhabitable, més insostenible (tardor 2003)

Comunicat de premsa (09/03/2003): Protesta irònica de La Carrasca-Ecologistes en Acció denunciant les conseqüències que tindria la urbanització de Serelles

Fullet publicitari de la promotora immobiliària "El Pelotazo Fácil": Urbanisme brutal amb vistes al Parc Natural  (09/03/2003)

Comunicat de premsa (03/09/2002): La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la urbanització de Serelles seria un atemptat a la qualitat de vida i a la sostenibilitat del conjunt de la ciutat

Al·legacions a l'homologació dels sectors Solana d'Alcoi i al corresponent Estudi d'Impacte Ambiental (28-08-2002)

Comunicat de premsa (27/11/2001): La Carrasca-Ecologistes en Acció considera deplorable que l'Ajuntament d'Alcoi intente retallar la protecció de Mariola

Al·legacions contra l'homologació modificativa del PGOU d'Alcoi, al sector Serelles, i al seu estudi d'impacte ambiental (08/06/2001)Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

19/gener/2016
La recent sentència del Tribunal Suprem sobre Serelles és una prova més de l'actuació il·legal i irresponsable de l'anterior govern municipal del PP
  • Aquest pronunciament s'afegeix a una sentència anterior del Tribunal Superior de Justícia valencià, ferma des de maig de 2012, que declarava il·legal l'ocupació dels barrancs i les vies pecuàries

  • Els ecologistes demanen l'exigència de responsabilitats econòmiques dels tècnics i polítics municipals implicats; també demanen que s'aprofite la restauració per a reduir al màxim les dimensions de la zona urbanitzada


Hui és notícia la sentència del Tribunal Suprem que confirma la sanció imposada a l'Ajuntament d'Alcoi i a la promotora Luxender per l'ocupació il·legal dels barrancs que travessen la zona de Serelles; també es confirma l'obligació de restaurar els barrancs afectats i els seus marges, destruïts i ocupats per les obres.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi considera que la situació a què hem arribat, que suposarà una important despesa per a les arques municipals, és conseqüència directa de la negligència -o, si no, de la mala fe- de l'anterior govern municipal, que va posar els interessos de l'empresa urbanitzadora per davant dels de la ciutat, saltant-se obertament la legalitat.

El grup ecologista recorda que en el seu moment ja van advertir tant d'aquesta com d'altres il·legalitats de la urbanització de Serelles. A pesar d'això, el govern de Sedano va desestimar les al·legacions que el col·lectiu va presentar en maig de 2005 i un recurs de reposició presentat en octubre del mateix any.

La Declaració d'Impacte Ambiental de la urbanització, dictada per la Conselleria de Medi Ambient el 23 de març de 2004, exigia clarament la conservació dels barrancs en el seu estat natural:
 
"Los barrancos existentes en el ámbito de la homologación junto con las laderas vertientes a los mismos mantendrán la vegetación natural y su capacidad de drenaje, potenciándose su función como corredores ecológicos, debiendo la ordenación pormenorizada y los proyectos de urbanización crear espacios abiertos arbolados en las márgenes de los barrancos preferentemente incorporados a red primaria pública como zona verde."
 
La sanció imposada pel govern espanyol, confirmada ara pel Tribunal Suprem, s'afegeix a la sentència dictada en juny de 2009 pel Tribunal Superior de Justícia valencià, que va considerar més que evident l'incompliment de les condicions exigides per la Conselleria:

"[...] realmente resulta impensable que el tratamiento dado a esos barrancos respete su condición de corredor ecológico."
 
"[...] desde luego es impensable que un barranco interrumpido por calles y rellenado debajo de las mismas pueda cumplir con su función de corredor ecológico".

Per als ecologistes, és inacceptable que siga el poble d'Alcoi qui haja de fer front al cost de les il·legalitats comeses; per això, també en aquest cas considera necessari que s'exigisquen les responsabilitats econòmiques personals dels polítics municipals i dels tècnics que van actuat negligentment.

La Carrasca-Ecologistes en Acció reclama l'inici urgent de les obres de recuperació dels barrancs i de les vies pecuàries (també ocupades il·legalment) i que aquesta intervenció aprofite per a redimensionar la urbanització, reduint al màxim la seua extensió i, amb això, l'impacte d'un projecte urbanístic que qualifiquen de fracàs ecològic, social i econòmic.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

27/juny/2012
El Tribunal Suprem confirma les il·legalitats de la urbanització de Serelles
  • Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, el Govern municipal té l'obligació d'exigir als responsables de l'aprovació del projecte il·legal que assumisquen els costos que es produiran

  • El grup ecologista considera també que la reestructuració del projecte ha d'aprofitar per reduir al màxim les seues dimensions i, per tant, el seu impacte


El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'empresa Luxender SL en el cas de la urbanització de Serelles, construïda en la falda de la serra de Mariola. Queda confirmada, així, la sentència que el Tribunal Superior valencià va dictar el 25 06 2009 i que declarava que el pla parcial aprovat pel govern de Jordi Sedano era il·legal per no respectar ni les vies pecuàries ni els barrancs de la zona.

En el mes de desembre de 2010 el Tribunal Suprem ja va acordar la inadmissió del recurs de l'Ajuntament d'Alcoi i de tres dels quatre motius del de Luxender. Ara, la sentència ha corroborat que les vies pecuàries del Coll de Sabata i del Teular del Llonganisser no poden utilitzar-se per al trànsit rodat de la urbanització i que, en el cas que es modifique el seu traçat, s'ha d'assegurar la integritat de la superfície, la idoneïtat dels itineraris i la continuïtat dels recorreguts.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha valorat molt positivament aquesta última decisió judicial, que torna a donar-li la raó, i ha manifestat que exigiran a l'actual govern municipal que depure les responsabilitats dels polítics i dels tècnics que van avalar l'actuació il·legal. "Restaurar la legalitat generarà unes despeses que no ha de pagar el poble d'Alcoi. Els qui han de pagar, perquè així ho estableix la Llei de règim jurídic de les Administracions Públiques, són els qui han ocasionat el desficaci de Serelles, els qui van decidir ignorar les nostres al·legacions i rebutjar el recurs administratiu que vam presentar abans d'haver de recórrer a la via judicial. El principi de responsabilitat, que se suposa que és un puntal bàsic del sistema democràtic i de dret, no pot ser paper mullat. La impunitat s'ha d'acabar, pel bé de tots."

Els ecologistes també han insistit que ara és el moment de redimensionar la urbanització per tal de reduir els seus impactes negatius i per facilitar el compliment de les resolucions judicials. "Si reduïm al màxim l'extensió de la urbanització de Serelles, l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia serà més senzilla i evitarem haver de construir infraestructures cares i perjudicials i de refer unes obres que la ciutat no necessita".


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

15/juny/2012
El govern espanyol sanciona amb 600.000 euros l'Ajuntament d'Alcoi
i Luxender per les obres de Serelles
  • El Consell de Ministres ha acordat hui aquesta multa per l'ocupació i alteració dels barrancs que travessen la zona urbanitzada

  • La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia la connivència de l'anterior govern municipal amb Luxender i demana que paguen els responsables


El Consell de Ministres ha aprovat aquest matí imposar a l'Ajuntament d'Alcoi i a l'empresa Luxender SL, solidàriament, una sanció de 601.012,10 euros per l'ocupació de diversos barrancs a causa de les obres de la urbanització de Serelles. L'acord del Consell de Ministres també obliga a la reposició dels terrenys afectats al seu estat primitiu, la qual cosa pot suposar un cost de més de 850.000 euros.

Cal destacar que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va qualificar aquesta alteració dels barrancs com a infracció molt greu i que, finalment, el Consell de Ministres ha decidit aplicar la sanció corresponent en el seu grau màxim (la multa per infracció molt greu pot oscil·lar entre 300.506,06 i 601.012,10 euros).

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi considera que la situació a què hem arribat, que suposarà una important despesa per a les arques municipals, és conseqüència directa de la negligència -o, si no, de la mala fe- de l'anterior govern municipal, que va posar els interessos de l'empresa urbanitzadora per davant dels de la ciutat, saltant-se a la torera la legalitat.

El grup ecologista recorda que en el seu moment ja van advertir tant d'aquesta com d'altres il·legalitats de la urbanització de Serelles. A pesar d'això, el govern de Sedano va desestimar les al·legacions que el col·lectiu va presentar en maig de 2005 i un recurs de reposició presentat en octubre del mateix any.

La Declaració d'Impacte Ambiental de la urbanització, dictada per la Conselleria de Medi Ambient el 23 de març de 2004, exigia clarament la conservació dels barrancs en el seu estat natural:

"Los barrancos existentes en el ámbito de la homologación junto con las laderas vertientes a los mismos mantendrán la vegetación natural y su capacidad de drenaje, potenciándose su función como corredores ecológicos, debiendo la ordenación pormenorizada y los proyectos de urbanización crear espacios abiertos arbolados en las márgenes de los barrancos preferentemente incorporados a red primaria pública como zona verde."

La sanció imposada pel govern s'afegeix ara a la sentència dictada en juny de 2009 pel Tribunal Superior de Justícia valencià, que va considerar més que evident l'incompliment de les condicions exigides per la Conselleria:

"[...] realmente resulta impensable que el tratamiento dado a esos barrancos respete su condición de corredor ecológico."
 
"[...] desde luego es impensable que un barranco interrumpido por calles y rellenado debajo de las mismas pueda cumplir con su función de corredor ecológico".

La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que la connivència de l'anterior govern municipal amb Luxender ha sigut descarada des d'un principi; l'Ajuntament, en compte d'actuar pensant en els interessos generals d'Alcoi, ho ha fet com si fóra l'assessor de l'empresa. Per als ecologistes, és inacceptable que siga el poble d'Alcoi qui haja de fer front al cost de les il·legalitats comeses; per això, també en aquest cas exigirà que paguen els responsables: empresa i, per part de l'Ajuntament, tècnics i polítics que hagen actuat negligentment.

Així mateix, considera que les obres de recuperació dels barrancs i de les vies pecuàries (també ocupades il·legalment), haurien d'aprofitar perquè l'actual govern municipal redimensionara la urbanització, reduint al màxim la seua extensió i, amb això, el seu impacte.


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

14/març/2011
Serelles: la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
coincideix plenament amb el Tribunal Superior de Justícia
La sentència que va dictar el TSJ ratificava que s'havia incomplit la Declaració d'Impacte Ambiental, que exigia el manteniment íntegre dels barrancs com a corredors ecològics i la conservació de la seua vegetació natural


 Recentment els mitjans de comunicació han informat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha obert un expedient a Luxender SL, l'empresa promotora de la urbanització de Serelles, per l'entubat i l'alteració del traçat dels barrancs que travessen la zona.

La Declaració d'Impacte Ambiental de la urbanització, dictada per la Conselleria de Medi Ambient el 23 de març de 2004, exigia la conservació dels barrancs en el seu estat natural:

"Los barrancos existentes en el ámbito de la homologación junto con las laderas vertientes a los mismos mantendrán la vegetación natural y su capacidad de drenaje, potenciándose su función como corredores ecológicos, debiendo la ordenación pormenorizada y los proyectos de urbanización crear espacios abiertos arbolados en las márgenes de los barrancos preferentemente incorporados a red primaria pública como zona verde."

A pesar d'això, el projecte elaborat per Luxender i aprovat per l'Ajuntament d'Alcoi no va respectar aquests barrancs, que han quedat entubats i travessats pels vials de la urbanització. Aquesta i d'altres il·legalitats ja van ser advertides per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció en les al·legacions que va presentar en maig de 2005 i en un recurs de reposició presentat en octubre del mateix any; tant les al·legacions com el recurs van ser desestimats pel Govern municipal, cosa que va obligar els ecologistes a recórrer al Tribunal Superior de Justícia valencià.

En la sentència dictada en juny de 2009, el Tribunal va donar la raó als principals punts del recurs del grup ecologista. En concret, pel que fa als barrancs, la Sala va considerar més que evident l'incompliment de les condicions exigides per la Conselleria:

"[...] realmente resulta impensable que el tratamiento dado a esos barrancos respete su condición de corredor ecológico."

"[...] desde luego es impensable que un barranco interrumpido por calles y rellenado debajo de las mismas pueda cumplir con su función de corredor ecológico".

El recurs de La Carrasca-Ecologistes en Acció també impugnava que es computaren els barrancs com a zones verdes, tal com va proposar l'urbanitzador i aprovà el Govern municipal. També en aquesta qüestió el TSJ va acceptar la petició dels ecologistes i dictaminà que procedeix excloure els barrancs del còmput de zones verdes, les quals han de tenir un accés fàcil per als vianants:

"[...] nunca un barranco podría servir para el cómputo de zonas verdes."

L'expedient obert fa uns mesos per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no fa més que confirmar el que ja ha resolt el Tribunal Superior de Justícia i que el Govern municipal d'Alcoi no ha volgut vore des d'un principi. Per a La Carrasca, "ara es veuen les greus conseqüències de la prepotència i la xuleria amb què ha actuat el Govern municipal, ignorant les advertències i saltant-se la legalitat a la torera en benefici de l'urbanitzador. El senyor alcalde hauria de  deixar de fer demagògia barata i aclarir perquè defensa tant a un promotor que ha dut a terme un projecte il·legal, que és un autèntic atemptat ambiental i que ha resultat una catàstrofe econòmica per a molta gent."

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

18/agost/2010
La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia les obres de Luxender en el barranc del Cint i demana a la Conselleria de Medi Ambient que no les autoritze sense comptar amb tots els tràmits obligatoris
Per al grup, la prepotència i el menyspreu amb els quals actua Luxender només s'entén per la connivència de l'Ajuntament d'Alcoi, que li ha permés tota classe d'irregularitats


 La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció s'ha dirigit a la Conselleria de Medi Ambient per denunciar les obres il·legals de l'empresa Luxender SL en l'entrada del barranc del Cint, en la serra de Mariola, i per recordar-li que aquestes obres no es poden autoritzar de cap manera sense disposar de la preceptiva declaració d'impacte ambiental i de l'autorització d'ocupació temporal de la via pecuària per la conducció d'aigües que s'hi pretén instal·lar.

Excavadora a l'entrada del barranc del Cint (16/08/2010)Les obres iniciades per Luxender SL el passat dilluns 16 en el barranc del Cint van consistir en l'ampliació amb una excavadora del camí d'entrada al barranc, arrasant la vegetació dels marges, amb la intenció de facilitar el pas de la maquinària que es pretén utilitzar per a instal·lar una conducció d'aigua potable des de la canonada procedent del pou del barranc del Cint fins a la urbanització de Serelles. Afortunadament la presència de veïns i excursionistes va aconseguir que es parara la màquina excavadora i que s'hi personaren agents mediambientals de la Conselleria de Medi Ambient, que van paralitzar l'obra davant de la falta dels permissos necessaris.

La zona on es va ampliar el camí i on es pretén instal·lar la conducció d'aigua està inclosa en els terrenys forestals de l'àrea d'amortiment d'impactes del Parc Natural de la serra de Mariola (sòl no urbanitzable d'especial protecció); a més, les obres afecten la via pecuària del Teular del Llonganisser.

El grup ecologista considera inadmissible que l'empresa promotora de les obres, Luxender SL, pretenga eludir l'avaluació d'impacte ambiental i l'obtenció de la preceptiva autorització d'ocupació temporal de la via pecuària per a la conducció d'aigua, amb l'excusa que la urbanització de Serelles disposa de declaració d'impacte ambiental positiva. La Carrasca-Ecologistes en Acció destaca que eixa declaració d'impacte es refereix exclusivament a l'àmbit del sector homologat  —és a dir, a la urbanització pròpiament dita—  i que no pot emparar, de cap manera, projectes i actuacions exteriors al sector, el traçat de les quals ni estava definit en l'homologació ni, per consegüent, va ser avaluat ambientalment:

"Hem d'insistir que en l'avaluació d'impacte ambiental d'aquesta homologació no figurava cap referència al traçat de les conduccions d'aigua potables fins la urbanització, sinó que simplement s'indicaven els punts de connexió dins del sector. Per tant, en cap moment no es va identificar ni avaluar l'impacte d'aquestes obres de conducció (ni les d'ampliació de camins), ni s'hi han establert les condicions ni les mesures correctores exigibles per a la seua execució. Encara més, en l'avaluació d'impacte ambiental de l'homologació es van excloure expressament els terrenys forestals de l'àrea d'amortiment d'impactes del Parc Natural de la serra de Mariola."

Per al col·lectiu, la prepotència i el menyspreu per la legalitat ambiental amb la qual actua Luxender només és explicable per la connivència de l'Ajuntament d'Alcoi, que li ha permés tota classe d'irregularitats. Així, recorden que el projecte d'urbanització compta ja amb una sentència contrària del Tribunal Superior de Justícia que obliga a recuperar i restaurar les dos vies pecuàries convertides en vials de la urbanització i els barrancs ocupats il·legalment; això obligarà a refer els seus carrers i la seua configuració. La sentència també va excloure els barrancs del còmput de zones verdes, que hauran de situar-se en altres zones de la urbanització.

També destaquen que l'empresa no va redactar el Programa de Vigilància Ambiental de les obres Serelles (que hauria d'haver presentat a l'Ajuntament abans del seu inici) i que encara no ha dut a terme la reforestació dels terrenys adjacents a la urbanització.

Al marge de les qüestions ambientals, La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que l'empresa tampoc no ha complit encara la seua obligació de construir en la urbanització un depòsit d'aigües de 6.000 m3 i un viaducte de connexió amb el carrer del barranc del Cint (junt a la piscina municipal). El més greu és que en la pròrroga per acabar les obres d'urbanització de Serelles que l'Ajuntament d'Alcoi va concedir a Luxender, en març de 2008, se li exigia "la immediata execució del viaducte"; a pesar d'això, han passat quasi dos anys i mig i aquestes obres ni tan sols no s'han iniciat.


Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

30/setembre/2009
El TSJ anul·la parts essencials del Pla Parcial de la urbanització de Serelles
El Tribunal dóna la raó a La Carrasca-Ecologistes en Acció, que ha denunciat des d'un principi que la urbanització no respecta ni les vies pecuàries ni els barrancs

Serelles: urbanisme brutal, amb vistes al Parc NaturalEl Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJ) ha anul·lat, per ser contraris a dret, diversos aspectes essencials del Pla Parcial de la urbanització de Serelles, a la serra de Mariola. La recent sentència resol així el recurs presentat per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció en juliol de 2006, que se centrava fonamentalment en la defensa de les vies pecuàries afectades (la del Coll de Sabata i la del Teular del Llonganisser) i en la conservació dels barrancs que travessen l'àrea urbanitzada.

La Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de l'homologació de Serelles exigia que la urbanització respectara les vies pecuàries, que són autèntics corredors ecològics i, a més, afavoreixen activitats com ara el passeig, el senderisme i d'altres formes de contacte amb la natura. A pesar d'això, el Pla aprovat per l'Ajuntament d'Alcoi convertia aquestes vies pecuàries en simples vials per al trànsit motoritzat, vulnerant clarament la Llei de vies pecuàries.

El Tribunal considera que l'ús de la via pecuària per al trànsit rodat és absolutament incompatible —i per tant il·legal—, donant així la raó als ecologistes que ho havien advertit en totes les al·legacions, els recursos i les denúncies presentats des d'un començament. Per al TSJ:

"[...] una cosa es autorizar [...], de forma excepcional y puntual, el tráfico de vehículos que no sean agrícolas, y otra que el tráfico rodado sea el uso ordinario de la vía pecuaria.
[...]
Nada que ver, obviamente, con el uso habitual, siquiera sea "moderado", de vehículos de motor. Este uso es absolutamente incompatible con la vía pecuaria salvo cuando de forma EXCEPCIONAL Y PUNTUAL, lo pueda autorizar la comunidad autónoma; o se trate de vehículos agrícolas.
La norma es tan clara que exime a la sala de argumentar más [...]"

Un altre requisit bàsic de la Declaració d'Impacte Ambiental, que l'Ajuntament d'Alcoi ha incomplit segons el TSJ, és el manteniment íntegre dels barrancs com a corredors ecològics i la conservació de la seua vegetació natural. Per al Tribunal és més que evident l'incompliment d'aquesta condició:

"[...] realmente resulta impensable que el tratamiento dado a esos barrancos respete su condición de corredor ecológico."
"[...] desde luego es impensable que un barranco interrumpido por calles y rellenado debajo de las mismas pueda cumplir con su función de corredor ecológico".

El recurs de La Carrasca-Ecologistes en Acció també impugnava la consideració dels barrancs com a zones verdes, tal com va proposar l'urbanitzador (Luxender, SL) i aprovà el Govern municipal. També en aquesta qüestió el TSJ accepta la petició dels ecologistes i dictamina que procedeix excloure els barrancs del còmput de zones verdes, les quals no poden tenir un accés difícil per als vianants:

"[...] nunca un barranco podría servir para el cómputo de zonas verdes."

En canvi, el Tribunal no accepta els plantejaments dels ecologistes pel que fa a les altures màximes de les edificacions i a la ubicació de les dotacions.
Aquesta sentència demostra, una volta més, la nefasta gestió municipal en temes urbanístics, que massa sovint posa els interessos privats especulatius per davant del compliment de la legalitat i de l'interés públic.

Per a La Carrasca, "és vergonyós que tant els membres del Govern local com determinats tècnics municipals rebutjaren amb arguments estrambòtics les al·legacions presentades pel nostre col·lectiu, que estaven perfectament fonamentades, com ara ha quedat demostrat. És més, la sentència és molt contundent i deixa ben clar que el Pla aprovat per l'Ajuntament té aspectes inacceptables, la correcció dels quals exigirà una modificació profunda de la urbanització".

El cas de Serelles té, per tant, molts paral·lelismes amb el de la Rosaleda: les dos són actuacions molt discutides socialment; que han acabat concretant-se en uns projectes a la mida dels interessos de les empreses promotores; que han comptat amb l'aprovació i el suport total del Govern del Partit Popular, fins al punt de permetre la vulneració flagrant de la legalitat; que han estat possibles gràcies també a la connivència de tècnics i assessors legals municipals; i tot això adobat amb un menyspreu absolut pel treball de les entitats socials en defensa del medi ambient i de la qualitat de vida de la ciutat.

Els ecologistes reclamen que, almenys en aquesta ocasió, l'Ajuntament d'Alcoi no repetisca la botxornosa actitud mantinguda en el cas de la Rosaleda i, ara sí, complisca la sentència de Serelles sense martingales ni dilacions.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

03/febrer/2009
L'Ajuntament d'Alcoi admet que la urbanització de Serelles ha incomplit la declaració d'impacte ambiental
La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia la connivència municipal amb l'empresa urbanitzadora, ja que la Gerència de Medi Ambient de l'Ajuntament tenia l'obligació de controlar el compliment de les mesures establides en la Declaració d'Impacte Ambiental

Perill: urbanitzadors solts!La Gerència de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi ha emés recentment un informe sobre les obres d'urbanització del sector 1 de Serelles, en el qual constata que no s'ha realitzat "cap treball dels contemplats en les mesures correctores de l'Estudi d'Impacte Ambiental i en l'apartat 1 de la Declaració d'Impacte Ambiental emesa per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Territori i Habitatge amb data 24 de març de 2004".
Segons aquests documents, l'empresa urbanitzadora (Luxender, SL) tenia l'obligació de reforestar amb espècies autòctones característiques del Parc Natural de Mariola les àrees forestals adjacents al sector urbanitzat. Tot i això, Luxender no ha presentat cap Pla de Reforestació, ni ha dut a terme cap dels treballs als quals estava obligada.
L'empresa urbanitzadora tampoc ha redactat el preceptiu Programa de Vigilància Ambiental, que hauria d'haver estat acabat abans d'iniciar les obres; la finalitat d'aquest Programa era controlar el compliment estricte de la Declaració d'Impacte Ambiental durant l'execució de les obres.
Per a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció aquest fet és una mostra més de la tolerància i la connivència amb Luxender per part de l'Ajuntament d'Alcoi, que en cap moment ha exigit a l'empresa el compliment de les condicions ambientals. Els ecologistes recorden que una de les funcions de la Gerència de Medi Ambient municipal és, justament, "efectuar el seguiment de l’aplicació i el compliment de les mesures preventives i correctores que es determinen en les declaracions d’impacte ambiental que afecten el terme municipal d’Alcoi" (Art. 4.2.5 del Reglament de Funcionament de la Gerència de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi, publicat al BOP d'Alacant de 16/12/2005).
L'associació ecologista denuncia també que per aconseguir que l'Ajuntament d'Alcoi donara resposta a les seues sol·licituds d'informació sobre aquestes qüestions ha hagut d'acudir al Síndic de Greuges, ja que —una volta més— l'Ajuntament no ha contestat al grup en els terminis establits per la legislació que regula l'accés a la informació mediambiental.
La Carrasca-Ecologistes en Acció recorda que encara està pendent de resolució el recurs contenciós administratiu que va presentar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana perquè el pla urbanístic aprovat per l'Ajuntament d'Alcoi incompleix descaradament altres condicions de la Declaració d'Impacte Ambiental, justament les més importants: el respecte de les vies pecuàries i dels barrancs.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]
COMUNICAT DE PREMSA

04/febrer/2009
La Carrasca insisteix en l’incompliment de la declaració d’impacte ambiental en la urbanització de Serelles, desmentint el regidor de Medi Ambient
En l'escrit enviat a La Carrasca-Ecologistes en Acció, Medi Ambient confirma que una de les dos vies pecuàries afectades s'ha ocupat sense cap autorització

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha eixit al pas de les declaracions del regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcoi, Santiago Botella, que ha negat que la Gerència de Medi Ambient municipal haja permés l’incompliment de les mesures correctores en la urbanització de Serelles.
El grup considera que Santiago Botella pretén ocultar la tolerància que la Gerència de Medi Ambient —responsable de vigilar el compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental— ha tingut amb l’empresa urbanitzadora (Luxender, SL).

Així, els ecologistes recorden que l’aprovació del Pla Parcial del sector Solana 1 de Serelles (publicada al BOP d’Alacant d’11/04/2006) incloïa l’obligació de redactar un Programa de Vigilància Ambiental per al sector:
“Se redactará un Programa de Vigilancia Ambiental que durante la ejecución de las obras controlará el estricto cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. En este sentido, se deberán emitir todos los informes y acatar todos los requerimientos que durante la ejecución de los trabajos provengan de la Gerencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoy.”

A pesar d’això, aquest Programa de Vigilància Ambiental, que havia de redactar-se com a conseqüència de l’aprovació del Pla Parcial i presentar-se abans de l’inici de les obres, no ha aparegut. En contestació a una sol·licitud d’informació ambiental presentada per La Carrasca, la Gerència de Medi Ambient s’ha limitat a enviar-li un capítol (de menys de 2 pàgines) de l’Estudi d’Impacte Ambiental d’octubre de 2002, que no és òbviament el nou document que exigia l’aprovació del Pla.

Pel que fa a la reforestació, el grup ecologista destaca que les obres d'urbanització havien d’haver-se acabat en març de 2008, encara que a petició de Luxender el Govern Municipal va prorrogar el termini d’execució en 12 mesos. A pesar que ja han passat els dos primers anys i està a punt d’acabar-se el tercer, no és que Luxender no ha reforestat els terrenys adjacents a la urbanització; és que ni tan sols ha presentat el Pla de Reforestació, ni sembla que se li haja requerit formalment per part de l’Ajuntament. No és cert —segons La Carrasca— que les obres de reforestació s'hagen de fer en acabar les obres: "el més lògic seria fer-les al mateix temps, a menys que el que es vulga és negligir també el compliment d'aquesta obligació".

L’Ajuntament d’Alcoi també ha incomplit una condició de la Declaració d’Impacte Ambiental relativa a la protecció de les basses i xarxes de reg de la zona, atés el seu valor històric i etnològic. Aquest incompliment va obligar la Sindicatura de Greuges a emetre una recomanació a l’Ajuntament d’Alcoi al mes de gener de 2008.

Per acabar, La Carrasca-Ecologistes en Acció recorda que tampoc no s’ha complit una altra exigència clara de la declaració d’impacte ambiental: l’obligació de mantenir la vegetació natural en les ribes dels barrancs que travessen el sector urbanístic, cosa que es pot comprovar a simple vista.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]