Colla Ecologista La Carrasca d'Alcoi
Ecologistes en Acció
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)


COMUNICAT DE PREMSA

03/febrer/1998
La Carrasca demana que s'estudie ja l'adequació ambiental d'un polígon en la Canal

La Colla Ecologista "La Carrasca" d'Alcoi, davant la moció presentada pel Partit Popular en l'últim ple municipal, en relació amb alguns aspectes de la possible ubicació d'un polígon industrial en la partida de la Canal, vol manifestar el següent:

En primer lloc, i sense entrar a valorar la intenció política de la proposta del PP (que suposem que no té per finalitat la protecció del medi ambient), estimem positiva la realització d'un estudi d'impacte ambiental com a pas previ abans de continuar el procés de planificació de l'esmentat polígon industrial.

Deixar per a les últimes fases de planificació els aspectes ambientals comportaria un malbaratament d'esforços i recursos en el cas que finalment l'estudi d'impacte ambiental evidenciara la no idoneïtat del lloc elegit. Pitjor encara seria el cas que l'Ajuntament pretenguera que l'avaluació d'impacte ambiental es limitara a una legitimació d'una decisió presa per endavant, pervertint així l'avaluació d'impacte, que de cap manera pot reduir-se a l'aplicació de mesures cosmètiques.

Considerem que a l'Ajuntament d'Alcoi les picabaralles polítiques no haurien d'impedir la integració dels valors ambientals en la presa de decisions que poden tindre importants conseqüències en l'ordenació del territori i la conservació dels recursos naturals.

Colla Ecologista La Carrasca

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]