Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

McDonald's: no, gràcies!


CRONOLOGIA

COMUNICAT DE PREMSA

08/febrer/2016
    Cas McDonald's: un nou colp dels tribunals a l'urbanisme de l'era Sedano
  • El Tribunal Superior de Justícia estima un recurs de La Carrasca-Ecologistes en Acció i declara il·legals l'aparcament i les àrees exteriors del McDonald's
     
  • El Govern municipal del PP va permetre que un McAuto s'instal·lara en una zona verda ocupant una superfície cinc voltes superior a la que podia utilitzar legalment

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) ha estimat el recurs contenciós administratiu interposat per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció contra la concessió a l'empresa McDonald's d'una part de la zona verda de l'accés nord d'Alcoi. El grup ecologista destaca que en aquest assumpte han col·laborat des d'un principi amb l'Associació de Veïns de la Zona Nord per tal de defensar la zona verda.

El Tribunal revoca una anterior sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'Alacant que, sense entrar a analitzar el cas, va inadmetre el recurs presentat pel grup ecologista per considerar que no tenia legitimat per a exercir l'acció pública en defensa de la legalitat urbanística. El TSJ deixa ara ben clar que la inadmissió no tenia cap fonament i, fins i tot, recorda que sobre la qüestió de la legitimitat ja es va pronunciar en el cas de la Rosaleda.

Així mateix, la sentència del TSJ anul·la les resolucions del Govern municipal de l'any 2007 que van permetre que McDonald's ocupara una superfície de la zona verda cinc voltes superior a la que podia utilitzar legalment (un 27,92%, en compte d'un 4,5%). Per tant, no va ser legal concedir-li ni l'àrea d'aparcament en la superfície del parc, ni els carrils d'accés, ni les terrasses i àrees jocs d'ús privatiu per als clients de l'establiment.

També en aquesta ocasió els tècnics i membres del Govern municipal es van negar a admetre les al·legacions i recursos que, en via administrativa, van presentar veïns i ecologistes, advertint de la il·legalitat de l'actuació. Per això, La Carrasca-Ecologistes en Acció exigeix que l'actual Ajuntament d'Alcoi investigue i depure totes les responsabilitats, incloses les penals.

La construcció del McAuto en la Zona Nord d'Alcoi ha estat envoltada de polèmica des del moment en què el regidor d'Urbanisme de llavors, Fernando Pastor, va anunciar que la cadena s'instal·laria a la zona verda molt abans que es modificara el Pla General d'Ordenació Urbana per a fer-ho possible i, per descomptat, abans de licitar públicament la concessió.

El canvi de les normes urbanístiques i el plec de condicions per a l'adjudicació van ser un vestit a mida de l'empresa multinacional McDonald's, que va obtenir un tracte de favor en disposar d'uns terrenys públics i molt accessibles a un cost ridícul (1,35 euros mensuals per m2), i a costa d'una zona verda, mentre que altres establiments comercials i d'hostaleria locals han de solucionar els seus problemes d'ubicació sense cap tracte preferent i pagant a preu de mercat l'espai que necessiten.

Per als ecologistes, l'acumulació de casos d'il·legalitats urbanístiques durant l'era Sedano en l'Ajuntament d'Alcoi (Rosaleda, Serelles i, ara, McDonald's) són motiu més que suficient per a demanar que es cree una comissió municipal per a investigar què ha estat passant al consistori. "Cal aclarir si hi ha hagut negligències greus dels tècnics, si van ser els càrrecs polítics els que van pressionar perquè s'incomplira la legalitat o si estem davant de casos de corrupció. És imprescindible arribar fins el final per impedir que els costos derivats d'aquestes il·legalitats recaiguen en les arques municipals i per evitar també que fets com aquestos puguen tornar a produir-se."

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]


COMUNICAT DE PREMSA

04/novembre/2007
    Un estudi de la Universitat d'Alacant adverteix del perill d'inundació en el barranc on l'Ajuntament d'Alcoi vol construir un McDonald's
La Carrasca-Ecologistes en Acció considera una temeritat obstaculitzar amb noves edificacions un barranc potencialment perillós

El llibre "Aguaceros, aguaduchos e inundaciones en áreas urbanas alicantinas" presenta els principals resultats d'un projecte d'investigació sobre inundacions en la província d'Alacant, dut a terme per l'Institut de Geografia de la Universitat d'Alacant entre 1999 i 2002. Un dels capítols, elaborat per Javier Miró Pérez, se centra en els riscos derivats d'episodis de fortes pluges en els principals municipis de la Vall d'Alcoi i la Foia de Castalla.

L'autor destaca que en aquesta àrea la tònica principal és un risc derivat de fortes precipitacions, que no es produeix per grans crescudes sostingudes dels rius, sinó per la possibilitat d'avingudes espasmòdiques pràcticament immediates al moment en què tenen lloc precipitacions de forta intensitat horària.

Entre els punts conflictius i les àrees amb risc evident que analitza l'estudi, s'inclou el barranc que, baixant des de la solana de Mariola, passa pel mig de la zona verda on l'Ajuntament d'Alcoi pretén que es construïsca un McDonald's.

Segons el treball editat per la Universitat, el barranc en aquesta zona està artificialment cegat i ocupat, i el llit del barranc s'ha subtituït per una entubació de menys d'un metre de diàmetre que l'autor considera "ridícula" i "molt deficient". És per això que detecta un perill clar d'inundació:

"Por supuesto, se trata de un barranco pequeño, pero aún así, nace en la vecina vertiente de Mariola, cayendo rápidamente con elevada pendiente y sobre un suelo con escasa vegetación, hacia la zona urbanizada. Por tanto, en el caso de alguna precipitación localizada, especialmente intensa en su sector, sí puede ser capaz de una avenida que causaría un claro y peligroso derrame de aguas sobre la zona urbanizada. Un episodio especial para este barranco, aunque puede acontecer con una posibilidad de retorno muy dilatada en el tiempo, tiene de hecho posibilidad de que pueda producirse en cualquier situación caracterizada por fuertes tormentas localizadas, sobre todo si son de fuerte intensidad horaria, más que si se trata de temporales de lluvias de persistente intensidad (pero no tan concentradas en el tiempo y espacio, en cuyo caso el peligro se traslada ya más a los grandes cauces del área, como, por otra parte, suele acontecer).
De todos modos, es de esperar que en cualquier episodio que afecte a la comarca a nivel general, caracterizado por importantes lluvias, cause como mínimo una importante acumulación de aguas en la vaguada que ha quedado donde el barranco ha sido cegado."

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera una temeritat que el govern municipal del Partit Popular pretenga que es construïsca un establiment de McDonald's en aquest punt, que obstaculitzaria encara més la circulació de l'aigua en un barranc que en aquest moment ja és perillós. El col·lectiu ecologista recorda que la ubicació d'una zona verda en aquesta àrea no és un capritx de la planificació urbanística, sinó que s'explica per la impossibilitat de declarar aquest terreny com a edificable, ja que es tracta del llit d'un barranc, parcialment cegat, pel qual pot circular aigua en quantitat important si es produeixen pluges de forta intensitat horària. De fet, en el seu moment es van construir dos ponts sobre el barranc per a permetre el pas de la carretera d'entrada a Alcoi i del ferrocarril Alcoi-Xativa sense obstaculitzar la circulació de l'aigua; aquests ponts estan situats a escassos metres de la zona verda.

Tal com s'ha denunciat sovint des d'àmbits ecologistes i científics, una part molt important de l'increment del risc d'inundacions que pateix el territori valencià té l'origen en l'ocupació indiscriminada del domini públic hidràulic i en els obstacles artificials que impedeixen o limiten la lliure circulació de les aigües.

Per al grup ecologista és inexplicable que els responsables municipals posen tant d'interés en afavorir la implantació a Alcoi d'aquesta empresa multinacional: no només se li facilita la part més accessible d'una zona verda pública i s'incompleix la normativa urbanística, sinó que a més no es tenen en compte els perills que suposaria la construcció d'un nou obstacle per al pas de les aigües.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]


COMUNICAT DE PREMSA

17/setembre/2007
El plec de condicions elaborat a la mida del McDonalds pot ser constitutiu d'un delicte contra l'ordenació del territori
La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentat reclamacions contra les clàusules que ha elaborat l'Ajuntament d'Alcoi

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentat reclamacions contra el plec de clàusules per a la concessió administrativa a McDonalds de l'ús privatiu d'una part d'una nova zona verda.

Les bases del plec que ha elaborat l'Ajuntament d'Alcoi permeten que l'empresa concessionària detente l'ús privat de més d'un 27% de la superfície d'aquesta nova zona verda, situada en l'eixida d'Alcoi cap a Cocentaina. A més, reserva al restaurant que aconseguisca la concessió (a la qual, com era previsible, només s'ha presentat McDonalds) justament la part que reuneix les millors característiques per als usuaris de la zona verda: millor accessibilitat, menor desnivell i major proporció de superfície transitable.

En desembre de l'any 2005 el govern del PP va iniciar els tràmits per a modificar l'Ordenança municipal de zones verdes, amb l'objectiu declarat de promoure la instal·lació d'un restaurant de la cadena McDonalds a Alcoi. Després que l'Ajuntament rebutjara les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de la Zona Nord i per La Carrasca, la Direcció Territorial d'Urbanisme —coincidint amb el criteri del grup ecologista— va obligar l'Ajuntament a excloure de la modificació qualsevol referència a la utilització de la zona verda per a l'estacionament de vehicles, que és el que pretenia el govern municipal. És per a complir aquesta exigència que es va haver de corregir la redacció de l'Ordenança i es va establir que els aparcaments haurien de situar-se sota rasant. A pesar d'això, el plec per a la concessió exposat recentment no garanteix en absolut que la superfície sobre l'aparcament mantinga el seu ús com a zona verda pública.

Encara més greu és la pretensió de cedir al restaurant —a més de la superfíce de l'edificació (4,5%) i de la de l'aparcament (10%)— l'ús privatiu de 1.246,40 m2 d'espai lliure (un 13,42% més de la zona verda). Aquesta aberració, que l'Ajuntament d'Alcoi es trau de la màniga, és una violació flagrant de la normativa urbanística, que estableix que que les zones verdes només poden destinar-se a usos generals i normals que no excloguen ni limiten la seua utilització pública i conforme a la seua destinació (amb l'excepció màxima admissible d'un 5% de la superfície per a xicotetes instal·lacions d'hostaleria i quioscs).

El grup ecologista recorda en les reclamacions presentades que informar o votar a favor de la concessió de llicències contràries a les normes urbanístiques és un delicte contra l'ordenació del territori tipificat i castigat en l'article 320 del Codi Penal.

El grup ecologista no vol que es repetisca la història del cas del jardí de la Rosaleda, en què el govern municipal del PP va rebutjar totes les al·legacions i reclamacions que es van presentar, i va adjudicar i aprovar un projecte que, en paraules del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, és "un claro ejemplo de contravención del ordenamiento  […] más allá de todo lo razonable y admisible en una zona verde".

Per altra banda, al marge de les qüestions legals i urbanístiques, La Carrasca-Ecologistes en Acció considera deplorable que un organisme públic es dedique a fer vestits a mida per a una multinacional com McDonalds, a costa de les zones verdes públiques i sense tindre en compte el model poc saludable d'alimentació que aquesta cadena promou, i fent cas omís del greu impacte ambiental i social de la seua activitat arreu del món. Aquesta actitut suposa també un greuge comparatiu amb la resta d'establiments comercials i d'hostaleria locals, que han de solucionar els seus problemes d'ubicació sense cap tracte preferent.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]


CRONOLOGIA

nov./2005
El regidor d'Urbanisme d'Alcoi, Fernando Pastor, anuncia que McDonald's ha decidit ubicar un establiment McAuto en una zona verda situada a l'entrada nord de la ciutat.

25/11/2005
El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi acorda sotmetre a informació pública la proposta de modificació de determinats articles de la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi, referents a zones verdes.

22/12/2005
El DOGV publica l'anunci de l'Ajuntament d'Alcoi d'informació pública de la proposta de modificació de determinats articles de la normativa urbanística del Pla General d'Ordenació Urbana, referents a zones verdes.

19/01/2006
Assemblea dels Veïns de la Zona Nord sobre la modificació de les normes urbanístiques per a permetre la construcció d'un McAuto en una zona verda del barri.

23/01/2006
La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta al·legacions contra la modificació dels articles de les normes urbanístiques referents a les zones verdes.

24/02/2006
El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi desestima les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de la Zona Nord i per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció sobre els usos viaris en la zona verda, i aprova provisionalment la modificació de determinats articles de la normativa del PGOU, referents a zones verdes.

11/09/2006
El director territorial de Territori i Habitatge adverteix que "haura d'excloure's de la modificació proposada qualsevol remissió a la utilització de zones verdes per a estacionament de vehicles que en tot cas tindrien qualificació de xarxa viària.

20/11/2006
La Comissió Territorial d'Urbanisme informa favorablement la modificació del PGOU pretesa per l'Ajuntament.

30/11/2006
La Comissió Territorial d'Urbanisme informa favorablement la modificació del PGOU pretesa per l'Ajuntament.

30/01/2007
El regidor d'Urbanisme, Fernando Pastor, proposa que "es procedisca a l'aprovació de l'expedient de contractació de l'adjudicació de la concessió administrativa de l'ús privatiu d'una porció de terreny de 2592,92 m2, ubicada en la Zona Verda Accés Nord Alcoi, para que s'hi construïsca una edificació, de superfície no superior a 417,80 m2".

11/06/2007
Publicació en el BOP d'Alacant de la Resolució del conseller de Territori i Habitatge, de 6 de marzo de 2007, d'aprovació de la modificació puntual de determinats articles de la normativa urbanística pel que fa a les zones verdes d'Alcoi.

07/08/2007
La Comissió Informativa de Compres i Contractació de l'Ajuntament d'Alcoi acorda aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació.

29/08/2007
Publicació en el BOP d'Alacant de l'anunci de la licitació per a la concessió de l'ús privatiu per a la construcció d'un restaurant en la zona verda de l'accés nord d'Alcoi.

06/09/2007
Presentació de reclamacions per part de La Carrasca-Ecologistes en Acció contra el Plec de clàusules per a la concessió de l'ús privatiu d'una part d'una zona verda d'Alcoi

17/09/2007
Comunicat de premsa: El plec de condicions elaborat a la mida del McDonalds pot ser constitutiu d'un delicte contra l'ordenació del territori.
 
24/10/2007
Presentació d'al·legacions de l'Associació de Veïns de la Zona Nord contra el Plec de clàusules per a la concessió de l'ús privatiu d'una part d'una zona verda d'Alcoi.
 
04/11/2007
Comunicat de premsa: Un estudi de la Universitat d'Alacant adverteix del perill d'inundació en el barranc on l'Ajuntament d'Alcoi vol construir un McDonald's.

16/11/2007
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi desestima les reclamacions presentades per La Carrasca-Ecologistes en Acció contra el plec de clàusules per a la concessió de l'ús privatiu d'una part d'una zona verda d'Alcoi.

23/11/2007
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi resol "declarar la validesa de l'acte licitatori i adjudicar el concurs (...) a la mercantil Restaurantes McDonald's SA" (l'única que s'hi va presentar).

24/12/2007
Recurs de reposició contra l'aprovació del Plec de clàusules per a la concessió de l'ús privatiu d'una part d'una zona verda d'Alcoi (per a construir-hi un "restaurant" McDonald's).

15/01/2008
Publicació al BOP d'Alacant de la resolució d'adjudicació a McDonald's SA.

14/03/2008
Interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la concessió de l'ús privatiu de part d'una zona verda d'Alcoi per a un McDonald's.

30/05/2008
Inauguració del McAuto, amb l'assistència de l'aleshores alcalde, Jorge Sedano, i dels regidors Fernando Pastor i Eugenia del Castillo.

26/06/2008
Queixa al Síndic de Greuges contra l'Ajuntament d'Alcoi per no voler identificar aquest les autoritats i els funcionaris responsables de l'ús privatiu de la zona verda de l'Accés Nord d'Alcoi per al restaurant McDonald's.

04/07/2008
Presentació de la demanda contra la concessió de l'ús privatiu de part d'una zona verda d'Alcoi per a un McDonald's.
 
03/11/2008
Denúncia per infracció urbanística molt greu per la instal·lació de l'aparcament i carrils de circulació del McDonald's sobre una zona verda.
 
30/10/2009
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'Alacant dicta sentència per la qual declara la inadmissibilitat del recurs interposat per La Carrasca-Ecologistes en Acció, per falta de legitimació activa.

14/03/2010

Comunicat de premsa: El Jutjat no admet el recurs contra la concessió a Mc Donald's del dret a ocupar bona part d'una zona verda amb el seu aparcament i d'altres espais d'ús privat.

25/03/2010
Resolució del Síndic de Greuges sobre la identificació de les autoritats i els funcionaris responsables de l'ús privatiu de la zona verda de l'Accés Nord d'Alcoi per al restaurant McDonald's.

abril/2010
Interposició davant del Tribunal Superior de Justícia valencià d'un recurs d'apel·lació contra la sentència de 30/10/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'Alacant.

15/01/2016
El Tribunal Superior de Justícia valencià reconeix la legitimació de La Carrasca-Ecologistes en Acció, revoca la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 d'Alacant i anul·la els plecs de condicions de l'adjudicació a McDonald's pel que fa a l'aparcament de vehicles i les altres superfíes utilitzades per l'empresa exteriors a l'establiment (carrils d'accés, zona de jocs d'ús privat, etc.) [Sentència]

08/02/2016
Comunicat de premsa: Cas McDonald's: un nou colp dels tribunals a l'urbanisme de l'era Sedano.


[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]