dones i  medi ambient
  
Entrevista a  
María Inés Amoroso 
 
(economista i membre d'Acció Ecologista
de Catalunya)
 
 


Per què moltes dones es preocupen molt per les qüestions ambientals i per la forma d'utilitzar els recursos? Per què hi ha tantes dones en els moviments ambientals? 
  
S'han fet famosos molts moviments que són al mateix temps feministes i ecologistes, com ara el moviment Chipko de la Índia, les dones que planten arbres a Kenya, les dones de Greenham Common contra l'energia nuclear, etc. No crec que açò siga gratuït, sinó que respon a la pràctica quotidiana de les dones. La participació de les dones en l'àmbit social és important, però també crec que és important el paper que fan les dones pel medi ambient fora de l'àmbit, diguem-ne, de la producció. Nosaltres som les qui cuidem la salut dels nostres fills, dels nostres pares, dels ancians i de la gent més dèbil a la casa. I, aleshores, ens preocupa, és clar, l'estat del medi ambient: no volem més pol.lució perquè no volem que emmalaltisca la gent que cuidem. Diguem que és la nostra pràctica de ser cuidadores la que ens fa tenir una actitud més preocupada pel medi ambient. Cal anar amb compte quan s'utilitzen conceptes com ara que les dones estem més pròximes a la natura per la nostra capacitat de parir; aquest em sembla un concepte bastant dut pels pèls, perquè també podríem parir nosaltres i que els fills els cuidaren els homes. Açò podria haver passat en el decurs de la història però, en fi, no ha passat. Aleshores, aquest apropament especial que tenim les dones cap a la natura no és un apropament essencial, sinó més bé un apropament cultural, pràctic, que respon, com ja he dit, a la pràctica quotidiana de les dones en tot el món. 
  
¿Els problemes mediambientals deriven de la falta de recursos en relació amb la quantitat de persones que hi ha al món? 
  
Bé, així és com es planteja el problema que alguns corrents de pensament anomenen el problema de població, el problema del gran creixement demogràfic existent. Tant ecosocialistes com neomalthusians relacionen el que ells anomenen l'excés de població amb la poca quantititat de recursos naturals que hi ha en el planeta. Jo crec que aquesta és una comparació falsa perquè hi ha suficients recursos en el planeta per a tots els habitants de la terra. El problema és que no es produeixen béns per a les persones sinó que es produeixen mercaderies per a generar beneficis. Açò vol dir que els recursos naturals no s'utilitzen bé. A més a més, hi ha una immensa concentració de la riquesa, tant en els països del Nord com en els països del Sud. Si aquesta riquesa estigués redistribuïda, tindríem suficients aliments i podríem satisfer les necessitats bàsiques de tots. Aquesta bestiesa de voler acaparar tot el que es puga i de tindre molts luxes no es pot exportar; no es pot exportar la forma de vida del Nord a tot el món. 
  
Actualment, mentre que es promouen polítiques natalistes per a les poblacions blanques del Nord es pretén frenar el creixement demogràfic dels països del Sud, fent-se ressó d'aquestes polítiques, d'aquestes ideologies. ¿Què hi ha darrere de les polítiques de població? 
  
Les organitzacions supranacionals, que són les que dicten les directrius per a dur a terme les polítiques de població, recomanen reduir el que consideren excés de població principalment en el Sud. Trien la població menys afavorida del planeta, més vulnerable, perquè siga reduïda, mentre que aquells que més consumeixen, que més energia gasten, que més gasos d'efecte hivernacle produeixen, que més recursos malgasten en la seua vida diària, que són els països del Nord, pretenen créixer. Crec que és molt més perillós per a la vida del planeta, per a la salut de la naturalesa, que augmenten els nord-americans, que consumeixen 20 voltes més energia que un europeu, que un augment de la població en el Sud. S'està plantejant el problema de forma incorrecta, es diu que hi ha un problema on no existeix realment. Els ciutadans del Nord hem de ser conscients i hem de fixar-nos que el problema per a la naturalesa està en els nostres hàbits de consum i no la quantitat de població.


(entrevista realitzada a Alcoi al febrer de 1998)

 
  [La Carrasca-Ecologistes en Acció]  [Ecologistes en Acció del País Valencià]  [Confederació estatal d'Ecologistes en Acció]