Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

CONEIX L'INFORME SOBRE LA CANAL QUE EL PP VA REDACTAR EN 1996

L'informe amb les raons del PP contra la ubicació d'un polígon industrial a la Canal
 
UBICACIÓ DELS TERRENYS DE LA ESPAÑOLA EN LA CANAL AMB LES LIMITACIONS PER PROTECCIÓ DELS POUS DEL MOLINARCOMUNICAT DE PREMSA

13/març/2017

El TSJ anul·la normes de gestió de la Xarxa Natura 2000 europea que afecten les serres de Mariola i de la Font Roja
•    El TSJ ha anul·lat les normes de gestió de 10 espais naturals valencians de la Xarxa Europea Natura 2000 elaborades per Medi Ambient durant el mandat de l’exconsellera Isabel Bonig
 
 •    La sentència al recurs d’Ecologistes en Acció considera que la protecció aprovada era insuficient i constata el poc interés de l’administració en la protecció d’aquestes àrees especialment significatives i sensibles

El Tribunal Superior de Justícia valencià ha dictat sentència en el recurs contenciós administratiu promogut per Ecologistes en Acció del País Valencià contra el Decret 192/2014. Amb aquest Decret el Govern valencià va aprovar les normes de gestió de 10 espais naturals de la Xarxa Natura 2000 que, a més d’estar acollits a la protecció de la Unió Europea, també gaudien d’una figura de protecció autonòmica d’espais naturals. Entre aquestos espais es troben les serres de Mariola i el Carrascal de la Font Roja, que a més d’estar declarats parcs naturals són Lloc d’Importància Comunitària i Zona d’Especial Protecció per a les Aus.

La sentència constata el mínim interés de l’anterior equip de la Conselleria de Medi Ambient, dirigida per Isabel Bonig, en la protecció d’aquestos valuosos espais de la Xarxa Natura 2000:

"...volvemos a observar la falta de un programa de actuación lo que en principio parece que inhabilita al decreto y patentiza el poco interés que tiene la administración en la protección y cuidado de estas áreas especialmente significativas y sensibles."

"No hay estudio económico, porque no hay ningún gasto que hacer, lo que demuestra el perfil absolutamente bajo del interés de la administración en este decreto."

El Tribunal declara la nul·litat del Decret impugnat pels ecologistes per dos motius: perquè es va aprovar sense l’obligatòria avaluació ambiental i perquè la normativa aprovada és clarament insuficient per a la protecció d’aquestos espais naturals.

Una primera mostra de la insuficient protecció és l’existència de superfícies de la Xarxa Natura 2000 objecte del Decret que, encara que mereixen ser protegides, van quedar sense cap norma de protecció o regulació per a la seua defensa.

No obstant això, l’incompliment més destacable és la situació en què van quedar les superfícies de la Xarxa Natura 2000 que coincidien amb les zones perifèriques dels parcs naturals afectats (les conegudes com a àrees d’amortiment d’impactes), a les quals s’aplicava una regulació que la sentència qualifica de "manifestament insuficient":

"Obviamente, esta norma no respeta los contenidos mínimos, que debe exigirse para un decreto como el que estamos examinando, y queda muy lejos del horizonte que señala el artº 47 ter de la Ley Valenciana 11/1994, (según redacción del artº 66 de la ley 16/2010, de 27 de diciembre), que anteriormente hemos transcrito, ya que no recoge ninguno de los elementos, requisitos y condicionantes de esta norma determinante.

Esto añade un nuevo motivo de nulidad al decreto impugnado, ya que las zonas de las ZEC que forman parte de las de amortiguación de impacto de los Espacios Naturales, tienen una regulación manifiestamente insuficiente desde la perspectiva 47 citado."

Aquesta falta o insuficiència de mesures protectores és de gran importància, ja que afectava 43.350 hectàrees, la major part en les serres de Mariola i de la Font Roja (8.133 hectàrees) i en la serra d’Espadà.

La Colla Ecologista La Carrasca, grup membre d’Ecologistes en Acció del País Valencià que ha participat activament en aquest recurs, considera molt satisfactòria la sentència del TSJ, que demostra la il·legalitat d’una política de gestió dels espais naturals al servei de determinats interessos particulars. Els ecologistes esperen que el Govern valencià en prenga nota i treballe activament per a elaborar unes autèntiques normes de gestió que aprofiten per a regular i protegir adequadament aquestos valuosos espais naturals.

El col·lectiu destaca que una part dels terrenys que el Tribunal considera insuficientment protegits és la que coincideix amb l’àrea d’amortiment d’impactes de la Font Roja a la partida de la Canal, justament on La Española pretén dur a terme el seu projecte urbanístic Alcoinnova.

No va ser aquest l’únic retrocés en la protecció dels espais naturals durant el mandat de l’exconsellera Bonig. També es van modificar les normes dels parcs naturals per a desprotegir les seues àrees d’amortiment d’impactes (zones de preparc). Contra aquesta actuació, la federació ecologista va presentar una petició al Parlament Europeu i una queixa a la Comissió Europea, que continua oberta.

Encara que l’actual Govern valencià va recuperar en desembre de 2015 la protecció prèvia de què gaudien les àrees d’amortiment d’impactes dels parcs naturals, no ha adoptat cap tipus de resolució per a corregir els efectes dels dos anys de desprotecció (de gener de 2014 a desembre de 2015), període en el qual es va aprovar el pla de l’ATE Alcoinnova.

Encara estan pendents de resolució els recursos contenciosos presentats per l’Ajuntament d’Alcoi i per La Carrasca-Ecologistes en Acció i Salvem l’Aqüífer del Molinar contra aquest projecte, que suposa una amenaça per al principal aqüífer que subministra aigua potable a la ciutat d’Alcoi.

Els ecologistes esperen que aquesta sentència, que reconeix la il·legal desprotecció dels terrenys de la Canal, puga reforçar la seua posició en la futura decisió del Tribunal sobre el projecte de La Española.
 

 Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

 

 


COMUNICAT DE PREMSA

27/febrer/2017

La Carrasca-Ecologistes en Acció considera vergonyoses les declaracions de l'alcalde d'Alcoi sobre el projecte urbanístic de La Española
•    El Tribunal Suprem ha resolt sobre la distribució de les competències, no sobre la legalitat de la ubicació del pla Alcoinnova a la Canal
 
 •    Presentar la sentència com una validació del projecte és un engany, amb el qual sembla que està preparant-se el camí per a incomplir els seus compromisos electorals

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció qualifica de vergonyoses les declaracions de l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, sobre la sentència del Tribunal Suprem referent a la declaració de l'Actuació Territorial Estratègica Alcoinnova.

En primer lloc cal aclarir que la recent sentència del Tribunal Suprem resol només el primer recurs contenciós presentat per l'Ajuntament d'Alcoi sobre la invasió de competències municipals amb la declaració del projecte de La Española com a Actuació Territorial Estratègica (ATE). L'Ajuntament d'Alcoi demanava que se li aplicara el mateix règim que a l'Ajuntament de València en l'ATE València Dinamitza, petició que el Tribunal ha desestimat.

Però la qüestió de les competències (qui pot participar en la presa de les decisions) no té res a veure amb el contingut del pla Alcoinnova (en quin lloc i com es du a terme l'actuació). Les competències es van assignar per acord del Consell en el mes de febrer de 2013 (primer recurs contenciós, al qual correspon la sentència del Suprem) i l'aprovació del pla la va efectuar l'exconsellera Bonig i es va publicar en 2015 (segon recurs contenciós de l'Ajuntament, encara pendent).

La sentència actual, per tant, no té res a vore ni amb el segon recurs de l'Ajuntament ni amb el que hem presentat conjuntament les associacions Salvem l'Aqüífer del Molinar i la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció: recursos que impugnen l'aprovació del pla i de la seua memòria ambiental, qüestionant la ubicació del projecte urbanístic a la partida de la Canal, que posaria en perill la principal i insubstituïble font d'aigua potable de la ciutat d'Alcoi.

És per això que les declaracions de l'alcalde sobre la legalitat del pla Alcoinnova no tenen cap fonament, perquè encara no s'han dictat les sentències sobre el pla aprovat. Una cosa és que el Tribunal considere que no s'ha vulnerat l'autonomia municipal i una altra, molt diferent, és pretendre estendre aquesta legalitat a la ubicació i a les característiques del pla de La Española, qüestió que encara no s'ha jutjat.

No coneixem en quins termes ha plantejat l'Ajuntament d'Alcoi el seu segon recurs contenciós, sobre la ubicació del pla de La Española a la Canal, però podem afirmar que en el que hem presentat conjuntament amb Salvem l'Aqüífer del Molinar queden ben documentades les greus il·legalitats urbanístiques i ambientals derivades de la reclassificació dels terrenys.

Així ho confirmen també les proves que hem aportat, entre les quals destaquem un informe de la Universitat Politècnica de València, que acredita que l'estudi d'alternatives va ser un frau, i un altre de la Universitat d'Alacant, que demostra que no es va realitzar un autèntic estudi d'afeccions sobre la Xarxa Europea Natura 2000 i que l'impacte sobre aquesta és important.

Sembla que el Govern municipal està preparant el camí per a desistir de la defensa de l'aigua d'Alcoi, incomplint els seus compromisos electorals (recordem que els partits que portaven en el seu programa electoral l'oposició a la ubicació del projecte Alcoinnova a la partida de la Canal van obtindre una aclaparadora majoria). Nosaltres, per la nostra part, continuarem defensant una ubicació del projecte Alcoinnova que siga compatible amb la seguretat de l'aigua d'Alcoi i amb un urbanisme al servei del conjunt de la societat.

Per altra banda, les declaracions del diputat del PP Fernando Pastor, demanant que el conseller d'Indústria agilitze els tràmits d'Alcoinnova, demostren la seua ignorància o les ganes de confondre l'opinió pública. Com bé hauria de saber, actualment el projecte d'urbanització no depén de la Conselleria d'Economia, sinó que es troba encara en tràmit d'avaluació ambiental, ja que l'empresa promotora el va presentar incomplet, sense el preceptiu estudi d'impacte.

A més a més, entenem que el projecte no podrà superar aquesta fase perquè  —entre d'altres defectes—  incompleix la normativa del Parc Natural de la Font Roja i les normes de gestió de la Xarxa Natura 2000.
 

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

 

 


COMUNICAT DE PREMSA

30/abril/2013

Queixa al Síndic de Greuges per ocultar informació del projecte urbanístic de La Española en la Canal
La Conselleria d'Urbanisme, Territori i Medi Ambient està incomplint la legislació d'accés a la informació ambiental

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi ha presentat una queixa al Síndic de Greuges contra la Conselleria d’Urbanisme, Territori i Medi Ambient. La queixa es fonamenta en l’incompliment de la legislació que regula l’accés a la informació en matèria de medi ambient (Llei 27/2006), ja que la Conselleria no ha facilitat la informació sol·licitada pel grup ecologista en relació amb el projecte urbanístic de La Española en la partida alcoiana de la Canal.

D’acord amb aquesta legislació, la Conselleria hauria d’haver contestat a la petició d’informació en el termini màxim d’un mes, el qual ja fa dies que s’ha superat.

Entre els documents sol·licitats s’inclouen quatre informes elaborats per diferents departaments de la mateixa Conselleria, l’informe emés per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l’informe de l’Entitat de Sanejament d’Aigües, etc.

La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que la Conselleria està fent tot el possible per amagar la informació tècnica que demostraria -si els organismes públics com la Confederació Hidrogràfica no es contradiuen amb els seus informes anteriors- que l’actuació de La Española a la Canal és inviable i suposaria un perill inacceptable per als pous del Molinar, que són la principal i insubstituïble font de proveïment d’aigua d’Alcoi.

Per al col·lectiu ecologista, el suport del Consell al projecte és una decisió política, que pretén ignorar tots els estudis i informes que demostren de manera més que suficient que a la partida de la Canal no poden instal·lar-se activitats industrials sense posar en perill l’aigua potable que necessita la ciutat.

El grup destaca que, a més de l’ocultació, s’han d’afegir la manipulació que ha acompanyat el projecte des d’un principi: en la memòria de l’empresa s’afirmava que la major part de la zona afectada era sòl no urbanitzable comú, quan la realitat és que tota la superfície és sòl no urbanitzable protegit (en concret, de protecció paisatgística i forestal); el president valencià, Alberto Fabra, en la seua visita a Alcoi va inflar descaradament els llocs de treball derivats d’aquesta actuació; el portaveu local del PP, Fernando Pastor, va afirmar que l’informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer no parlava per a res de prohibir cap activitat, quan aquest indica expressament que s’ha de prohibir tota una llista d’activitats.

La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que, si realment La Española té voluntat de mantindre les seues empreses a Alcoi o a la comarca, ha d’admetre que traslladar-se a la Canal seria una amenaça greu per al futur de la ciutat i, en conseqüència, ha d’obrir-se a altres possibles localitzacions, siga en el terme municipal o en el polígon mancomunat que s’està gestant.

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

 

 

 


17/març/2013

Noves mentides de Fernando Pastor sobre el projecte de La Española en la Canal
Segons el PP i el seu portaveu, Fernando Pastor, l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (esmentat en l'informe de compatibilitat sobre el projecte de La Española en la Canal) no prohibeix cap activitat en el lloc on pretén construir l'empresa un polígon industrial. O Pastor no s'entera, o és que simplement menteix i espera que la gent desinformada se'l crega.

Divendres passat (15/03/2013), Pàgina66 publicava unes declaracions del portaveu municipal del Partit Popular en l'Ajuntament d'Alcoi, Fernando Pastor, en les quals llevava importància a l'informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, citat en l'Informe de Compatibilidad de la Propuesta de Actividad Territorial Estratégica "Alcoinnova, proyecto industrial y tecnológico". Segons Pastor, l'informe de la CHX "habla de medidas correctivas y medidas preventivas, nunca de la prohibición, esta palabra nunca aparece. Esto es una dato objetivo tras la lectura y análisis del mismo".

També el periòdic Ciudad de Alcoy de 16/03/2013 feia referència a les declaracions de Pastor:

Los populares, sin embargo, consideran que ese informe "pone de manifiesto la viabilidad" del traslado de la Canal porque, detallan, recoge, a su vez, veinte informes sectoriales emitidos por organismos y administraciones afectadas y ninguno de ellos, resalta el PP, prohibe el traslado de la aceitunera, incluyendo el de la CHJ. "Este informe habla de medidas correctivas y de medidas preventivas, nunca de la prohibición. Esta palabra no aparece", resalta el portavoz del PP, Fernando Pastor, que ha destacado el "rigor" y el "altísimo nivel de exigencia" del expediente de la Conselleria.

Per a comprovar que Pastor simplement menteix només cal llegir la pàgina 18 de l'Informe de Compatibilitat:

"La medidas preventivas para la zona en la que se pretende implantar son las siguientes:
  • Con el fin de garantizar los objetivos de protección del abastecimiento a Alcoi, el sector industrial deberá orientarse hacia la actividad logística, más que a la producción  fabril y en todo caso se prohibirán actividades muy contaminantes o consumidoras de grandes volúmenes de agua. En este sentido, a título orientativo, no serían admisibles las actividades que se relacionan en el documento que acompaña al informe.
(...)".

Recapitulant: l'informe de la Confederació Hidrogràfica fa una referència expressa a la prohibició (prohibeix activitats contaminants o consumidores de grans volums d'aigua, com les que La Española pretén traslladar a la Canal), indica que el polígon industrial que vol construir La Española no hauria d'orientar-se a la producció fabril i fa referència a una llista d'activitats que de moment la Conselleria ha preferit ocultar a la població. Tot i això, recordem que l'últim informe de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient sobre el model territorial d'Alcoi(1)   assumia el contingut de l'informe de 10/06/2009 de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer(2)  que indica que en els terrenys on pretén instal·lar-se La Española no són admissibles —entre moltes altres— les indústries agroalimentàries o de begudes, ni les de cosmètics, ni les de maquinària industrial, que són justament les que vol traslladar La Española [veure llista activitats no admissibles].
 
Com ja vam indicar en un comunicat anterior, aquestes no són limitacions capritxoses, sinó que són les que estableix l'"Estudi de delimitació hidrogeològica del perímetre de protecció del Molinar", elaborat per la consultora EVREN per encàrrec de l'anterior govern municipal del PP. A més, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) va fer un informe sobre l'estudi d'EVREN (dins del procés de tramitació del Pla General d'Alcoi) que plantejava mesures de protecció encara més estrictes i indicava la conveniència d'analitzar altres riscos de contaminació que no s'havien avaluat suficientment.

NOTES:


1. Informe
Ambiental al Pla General del municipi d'Alcoi (València, 17/11/2011) redactat per la Comissió d'Avaluació Ambiental (Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).


2. Informe 
de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en contestació a la consulta per a l'elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental relativa al Pla General d'Alcoi (València, 10/06/2009).

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]

 

 

 

 


COMUNICAT DE PREMSA

04/setembre/2012

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana una ubicació viable per al projecte de La Española
  • La ubicació que planteja l'empresa és encara més perillosa per a l'aigua d'Alcoi que la que proposava l'anterior Govern municipal del PP

  • És incomprensible que es creen falses expectatives quan els informes realitzats per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'IGME (Institut Geològic i Miner d'Espanya) i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient prohibeixen en la zona escollida indústries com les que pretén traslladar La Española

Des de fa uns mesos és notícia el projecte industrial de l'empresa  La Española, que pretén concentrar en un polígon les fàbriques del seu grup i altres empreses auxiliars i complementàries.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi valora positivament la iniciativa de l'empresa de millorar les seues instal·lacions i de mantenir la seua activitat en la zona. Per això considera que, per fer possible el projecte, és imprescindible elegir una ubicació viable i sense obstacles ambientals i legals, ja que, si no fóra així, no podria fer-se realitat.

Recentment, l'empresa ha afirmat als mitjans de comunicació que la ubicació que proposa, en terrenys de la partida de la Canal (al sud del terme municipal d'Alcoi), no té res a veure amb la zona on l'anterior Govern municipal del Partit Popular també pretenia construir un polígon industrial. Aquest projecte del PP duia anys estancat a causa dels seus greus problemes ambientals, sobretot pel perill de contaminació de les aigües de l'aqüifer del Molinar, que és la principal  —i insubstituïble—  font de proveïment d'aigua potable d'Alcoi.

És cert que la ubicació que proposa La Española no coincideix amb la del projecte del PP, però cal aclarir que també es troba a la partida de la Canal i que els problemes ambientals que presenta són superiors [veure plànol de situació].

El fet objectiu i inqüestionable és que l'espai que planteja La Española es troba íntegrament dins del perímetre de protecció dels pous del Molinar, és a dir, en una àrea en la qual s'estableixen limitacions d'activitats per tal d'evitar la contaminació de les aigües. En concret, els terrenys es troben dins de la zona anomenada IIb, en la qual no són admissibles  —entre moltes altres—  les indústries agroalimentàries o de begudes, ni les de cosmètics, ni les de maquinària industrial, que són justament les que vol traslladar La Española [veure llista activitats no admissibles].

La Carrasca-Ecologistes en Acció destaca que aquestes no són limitacions capritxoses, sinó que són les que estableix l'"Estudi de delimitació hidrogeològica del perímetre de protecció del Molinar", elaborat per la consultora EVREN per encàrrec de l'anterior govern municipal del PP.

A més, l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) ha fet un informe sobre l'estudi d'EVREN (dins del procés de tramitació del Pla General d'Alcoi) i planteja mesures de protecció encara més estrictes i indica la conveniència d'analitzar altres riscos de contaminació que no s'han avaluat suficientment.

Totes aquestes conclusions han sigut assumides per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer(1)  i per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient(2).

Així mateix, la situació dels terrenys de La Española és tant o més desfavorable que els terrenys proposats pel PP en atenció a les diferents figures de protecció legal d'espais naturals (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals i Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de la Font Roja, Zona d'Especial Protecció de les Aus i Lloc d'Interés Comunitari).

El grup ecologista considera que no és creïble que el Govern municipal i l'oposició no coneguen aquestes circumstàncies, que fan legalment impossible la ubicació proposada per La Española. Per aquest motiu, el col·lectiu expressa la seua perplexitat davant de les declaracions d'alguns membres del govern municipal (l'alcalde Antoni Francés, del PSOE, i el vicealcalde Rafael Carbonell, del Bloc), que obvien l'existència de tots els estudis existents i, fent deixadesa de les seues funcions, cedeixen la decisió al Govern autonòmic del PP, a fi de no haver de dir les coses clares i assumir la desestimació de la ubicació proposada per La Española.

La Carrasca-Ecologistes en Acció qualifica de greu irresponsabilitat que se li creen falses expectatives a aquesta empresa: "Fer demagògia i populisme aprofitant la greu situació econòmica de molts ciutadans és inacceptable. Si el Govern municipal vol aparéixer públicament com a defensor de la indústria, no hauria de perdre ni un minut més en un camí que no porta enlloc, sinó dedicar-se a treballar seriosament per trobar una ubicació factible i amb futur per a les empreses de La Española, siga en el terme municipal d'Alcoi o en el polígon mancomunat que s'està gestant i que compta amb el suport de la Generalitat."

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció s'ha posicionat en contra de la construcció d'un polígon industrial en la partida de la Canal des de 1998. En aquell moment també el Partit Popular s'oposava aferrissadament al projecte.

Poc després, el Partit Popular va arribar a l'alcaldia de l'Ajuntament d'Alcoi i va canviar diametralment de criteri, inexplicablement en el mateix moment en què un estudi encarregat pel propi Ajuntament(*) descartava la ubicació de la Canal:

"La evaluación realizada sobre esta alternativa recomienda descartar la zona de La Canal como área de expansión industrial de Alcoi. La razón fundamental para esta recomendación estriba en que el desarrollo industrial de esta zona presentaría riesgos difícilmente admisibles en el plano hidrológico, comprometiendo la seguridad del acuífero y los pozos de El Molinar, que son vitales para el abastecimiento de Alcoi."

Durant els anys posteriors, el grup ecologista ha mantingut la seua posició, que s'ha vist reforçada per diferents estudis que confirmen el greu perill de contaminació de l'aqüífer del Molinar si s'instal·la en la Canal qualsevol activitat industrial, per molt que s'adopten estrictes mesures correctores que, a més de ser díficilment assumibles des del punt de vista econòmic, no arriben a garantir la seguretat de les aigües subterrànies.

En aquesta línia, el col·lectiu ha donat suport a l'associació "Salvem l'Aqüífer del Molinar", que ha dut el pes de l'oposició al projecte durant una dècada i que ha comptat també  —almenys fins fa poc mesos—  amb el suport dels grups polítics que ara estan en el Govern municipal.


* GEA-21 (2000): Estudio de localización y minimización ambiental de una nueva zona industrial del término municipal de Alcoi (coord. Antonio Estevan), Ajuntament d'Alcoi.

NOTES:


1. Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en contestació a la consulta per a l'elaboració de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental relativa al Pla General d'Alcoi (València, 10/06/2009).2. Informe Ambiental al Pla General del municipi d'Alcoi (València, 17/11/2011) redactat per la Comissió d'Avaluació Ambiental (Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient).

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]