Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi
C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

COMUNICAT DE PREMSA

01/març/2016
    Un any sense reunions  dels òrgans de consulta i participació dels Parcs Naturals de Font Roja i Mariola
La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia aquesta situació irregular, que afecta el conjunt dels parcs naturals valencians


El passat 19 de febrer de 2015, ara fa més d’un any,  va tindre lloc al paratge de la Font Roja la darrera reunió del Consell de Protecció d’aquest Parc Natural. En el cas de la Junta Rectora del Parc Natural de la Serra de Mariola,  l’última reunió ordinària es va produir el 2 de juliol de 2014.

En tots dos casos ja ha passat més d’un any —any i mig en el cas de Mariola—, sense que els nous responsables de l’actual Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural hagen convocat cap altra reunió, ni tan sols per explicar o anunciar els canvis legislatius o de qualsevol caire que es pensen portar a la pràctica en la dinàmica i funcionament d’aquests òrgans de participació i consulta, imprescindibles per a la bona gestió dels espais naturals protegits.

Els ecologistes denuncien la situació i destaquen que, d’acord amb la normativa corresponent,  són tres les reunions que han de tindre lloc al llarg de cada any en el cas del Parc Natural de Font Roja, i recorden que la reunió celebrada en febrer de 2015 corresponia a l’última de l’any 2014, que per motius diversos es va endarrerir, tal com es va indicar en el seu moment.

Per tant, en cap dels dos casos (Mariola i Font Roja), no s’han fet públiques les Memòries de Gestió dels anys 2014 i 2015, ni tampoc els pressupostos  corresponents a les anualitats de 2015 i 2016, entre d’altres mancances.

Entre les funcions dels Consells de Protecció o Juntes Rectores estan: l’aprovació dels pressupostos, l’aprovació del programa de gestió, l’aprovació de la memòria anual d’activitats, l’aprovació i revisió dels instruments d’ordenació, l’emissió dels informes preceptius i la proposta d’actuacions i iniciatives per a la conservació dels espais naturals i per a la realització de programes de formació i educació ambiental, i també les tasques de difusió i informació dels valors dels espais naturals protegits.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció manifesta la seua preocupació per la situació creada, que afecta la pràctica totalitat dels parcs naturals del País Valencià, i exigeix la reunió urgent del Consell de Protecció de la Font Roja i de la Junta Rectora de Mariola. A aquesta irregularitat s’afegeix la falta de nomenament dels nous directors-conservadors dels parcs naturals, que està allargant-se massa en el temps i que no pot beneficiar en cap cas una gestió pública que millore la conservació dels nostres més emblemàtics espais naturals.
 

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]