Colla Ecologista La Carrasca d'Alcoi

C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

COMUNICAT DE PREMSA
27/novembre/2001 
La Carrasca-Ecologistes en Acció considera deplorable que l'Ajuntament d'Alcoi intente retallar la protecció de Mariola
Per al grup ecologista, en el tema de Serelles l'Ajuntament d'Alcoi defensa interessos especulatius i no els del conjunt de la poblacióLa Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció considera que les recents maniobres de l'Ajuntament d'Alcoi, intentant retallar la protecció de la serra de Mariola per a permetre l'especulació urbanística en la zona de Serelles i part de la partida de Cotes Altes, són deplorables.
 
Els terrenys estan inclosos en l'àrea d'esmorteïment d'impactes establida pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la serra de Mariola. Aquest pla està en vigor des del 12 d'abril d'enguany, després d'haver estat en exposició pública i d'haver estat informat favorablement pel Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, sense que es presentara cap al·legació ni opinió contrària per part de l'Ajuntament d'Alcoi.
 
Així mateix, el projecte de decret de declaració del Parc Natural de Mariola es va exposar públicament abans de l'estiu, sense que tampoc en aquest cas l'Ajuntament d'Alcoi presentara al·legacions.
 
Pretendre a hores d'ara retallar la protecció de Mariola és evident que no respon a les necessitats urbanístiques d'Alcoi, que ja disposa de sòl per a nuclis residencials en altres zones. Resulta molt difícil creure que el govern municipal pensa realment que la zona de Serelles és necessària per al creixement d'Alcoi. Tot fa pensar que amb aquesta requalificació només es pretén afavorir, de pressa i corrents, els interessos especulatius dels propietaris d'aquests terrenys.
 
Hem de recordar que en el passat mes de maig l'Ajuntament d'Alcoi ja va intentar aprovar una homologació modificativa del Pla General d'Ordenació Urbana que afectava uns terrenys situats en la zona de Serelles, que coincideixen amb una part dels que volen requalificar-se actualment. Tot sembla indicar que la modificació que volia aprovar l'Ajuntament d'Alcoi va ser finalment desestimada, molt possiblement a causa de l'informe desfavorable de la Conselleria de Medi Ambient. Aquest fet no l'hem pogut confirmar, ja que l'Ajuntament d'Alcoi no ens ha facilitat encara una còpia de l'informe, que li hem demanat acollint-nos al dret d'accés a la informació en matèria de medi ambient. Cal dir que tampoc han sigut contestades les al·legacions presentades a l'Ajuntament d'Alcoi i a la Conselleria de Medi Ambient sobre aquest projecte d'homologació modificativa.
 
Volem denunciar una volta més l'endarreriment escandalós i més que sospitós de la declaració definitiva de la serra de Mariola com a Parc Natural; no obstant això, hem d'aclarir que amb l'aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, el passat mes d'abril, la protecció legal dels terrenys que en el futur formaran part del Parc Natural és ja efectiva.
 
Per acabar, volem insistir també en la necessitat de procedir urgentment a la redacció i aprovació definitiva del nou Pla General d'Ordenació Urbana d'Alcoi. Només així serà possible estudiar i debatre seriosament les necessitats reals del municipi, per a després planificar de manera racional l'ús del territori; d'aquesta manera s'evitarà també la realització de nous projectes urbanístics a partir de modificacions parcials del pla urbanístic vigent, que poden tindre conseqüències negatives en molts aspectes: augment del transport motoritzat i de la contaminació, major despoblació del centre, pèrdua de terrenys de transició entre la ciutat i els espais naturals, impacte paisatgístic, etc.

[ MÉS INFORMACIÓ SOBRE URBANITZACIÓ DE SERELLES ][La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]