Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

Tríptic de la Jornada sobre Camins Escolars (23-11-2013)
TRÍPTIC DE LA
JORNADA  JORNADA SOBRE CAMINS ESCOLARS
Alcoi, dissabte 23 de novembre de 2013
PROGRAMA DE LA JORNADA ]


Fins fa poques dècades, caminar i jugar lliurement pels carrers era habitual per a la infància. Però en tan sols vint anys, entre els anys setanta i els noranta del segle passat, la immensa majoria de menors que utilitzaven el carrer i es movien sense acompanyament adult en els seus trajectes quotidians van passar a ser una minoria.

El recorregut de casa al col·legi pot ser per als xiquets i xiquetes tota una experiència i una oportunitat per a explorar l'espai, donar-li un sentit, entrar en contacte amb altres i experimentar aventures.

Els projectes de camí escolar són iniciatives destinades a afavorir que puguen realitzar autònomament amb facilitat i seguretat els seus desplaçaments habituals, començant pel trajecte que recorren diàriament de casa al col·legi, i que recuperen l'ús i gaudi de l'espai públic i experimenten així una cosa tan natural com obrir la porta, eixir de casa i caminar per trobar-se amb altres amics o amigues.

Xiquets i xiquetes són eminentment vianants i ciclistes i per això, un projecte d'autonomia infantil està inexorablement vinculat a la promoció dels modes no motoritzats dels desplaçaments. Aquest aspecte fa que els menors siguen aliats de la mobilitat sostenible i que es vegen directament beneficiats per les polítiques i les actuacions dirigides a reduir la dependència i el protagonisme del cotxe en les nostres ciutats.

Reintroduir la infància en la ciutat exigeix tornar a crear unes condicions d'habitabilitat en l'espai urbà que no sols depenen de l'ample de la vorera o del temps que dura el semàfor en verd, sinó que també tenen a veure amb el clima veïnal per a garantir la coresponsabilitat social en l'atenció i benestar dels menors.

El camí escolar és un projecte col·lectiu, que afecta de forma directa la ciutat en el seu conjunt i, per això, per a promoure'ls, és imprescindible comptar i col·laborar amb agents diversos: comunitat educativa, famílies, moviment veïnal, comerciants… A més, afecten totes les àrees de la gestió local o municipal que tenen competències en el disseny, en l'habitabilitat i en la seguretat de l'espai públic. És per això que gran part dels esforços per a crear camins escolars consistiran, precisament, a establir aliances i aprendre a treballar en comú. 
PROGRAMA DE LA JORNADA:

  17.30 h Recepció dels assistents, lliurament CD de documentació i presentació de la Jornada
17.45 h  Projecció de vídeo sobre camins escolars
18.00 h Xarrada: Què són els camins escolars
a càrrec de Marta Román
llicenciada en Geografia i Història; consultora experta en urbanisme, desenvolupament local, medi ambient i estudis de perspectiva de gènere i generació
19.00 h Xarrada: Experiències de camins escolars i claus per a l’èxit
a càrrec de Pau Avellaneda
doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona, és professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat; especialitzat en mobilitat sostenible i segura; membre del Col·lectiu TANDEM(S)
 
La jornada tindrà lloc al Club UNESCO - C/Cid, 12  (baixos) – Alcoi
 
L'assistència a les jornades és gratuïta i lliure, només limitada a la capacitat de la sala, i no requereix inscripció prèvia. Per a reservar un CD amb la documentació de les jornades, cal enviar un missatge sol·licitant-ho al nostre correu electrònic: alcoi(arroba)ecologistesenaccio.org
 
Organitza:
Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

Amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient
de l'Ajuntament d'Alcoi

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

[La Carrasca-Ecologistes en Acció]    [Ecologistes en Acció PV]    [Confed.  estatal d'Ecologistes en Acció]