Logo de la Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

C/El Camí, s/n (Glorieta)
Apartat de correus 252
03800 Alcoi (País Valencià)

Amb tu podem fer molt més

Fes-te soci/sòcia de la
Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi
 

Butlletí de soci/sòcia

Nom:


Cognoms:Adreça:


Població i codi postal:


Any de naixement:


Professió:


DNI/NIE:


Telèfon:


Correu electrònic:


Llista
 de correu de La Carrasca-Ecologistes en Acció:
Incloure la meua adreça 
en els enviaments per correu electrònic
     (convocatòries, comunicats, notícies, etc.)


Cuota:
40 euros 
(inclou l'enviament de la revista Ecologista, editada per Ecologistes en Acció)
22 euros
Altra quantitat superior a 40 euros  
15 euros (només estudiants i aturats/des)

Periodicitat de rebuts:
Anual
Semestral (només per a quota de 40 euros o superior)
    (per evitar despeses bancàries agraïm rebut anual)Domiciliació bancària

Banc/Caixa:


Adreça:


Sol·licite que atenguen amb càrrec al meu compte i fins nova ordre els rebuts que els seran presentats per la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi en concepte de quota.

Nom i cognoms titular del compte:


DNI/NIE titular del compte:


CODI IBAN

IBAN